Husbesiktning – en kritisk del i fastighetsaffärer

05 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

När du står inför köp eller försäljning av en fastighet är husbesiktningen ett av de viktigaste stegen för att säkerställa objektets skick. I denna artikel kommer vi att ta en djupdykning i husbesiktningens värld, dess vikt och hur den kan skydda både köpare och säljare från framtida problem.

Vad är husbesiktning?

En husbesiktning är en genomgång av ett hus utförd av en expert för att identifiera eventuella fel och brister i fastigheten. Besiktningen innebär en grundlig kontroll av fastighetens skick, från tak till grund och allt däremellan. Detta ger en översikt över fastighetens aktuella status och eventuellt behov av reparationer eller underhåll. Husbesiktningen kan omfatta en rad olika områden, såsom byggnadens struktur, elsystem, VVS, ventilation, och även mögel- eller skadedjurskontroll. Syftet är inte bara att hitta de uppenbara bristerna utan också att upptäcka dolda problem som kan medföra kostsamma framtida åtgärder.

Husbesiktning

Varför är husbesiktning viktig?

Den primära anledningen till att en husbesiktning är så viktig är att den ger en objektiv och professionell bedömning av fastighetens skick. För köpare ger det en trygghet i att veta vad de investerar i och möjligheten att förhandla om priset på fastigheten baserat på de upptäckta bristerna eller planera för framtida reparationer. För säljare kan en husbesiktning visa potentiella problem som kan åtgärdas innan huset läggs ut på marknaden, vilket kan öka fastighetens värde och locka fler köpare. Dessutom kan husbesiktningen fungera som ett juridiskt dokument som kan användas som bevis om tvister skulle uppstå efter försäljningen. Det är också vanligt att banken eller försäkringsbolaget begär en husbesiktningsrapport innan de går med på lån eller försäkring.

När ska en husbesiktning genomföras?

Husbesiktning bör idealiskt genomföras innan köpeavtalet är signerat. Ett vanligt förfarande är att före köp genomföra en besiktning, vilket ger köparen en chans att få en realistisk bild av fastighetens skick. Det är också fördelaktigt för säljaren att genomföra en husbesiktning innan försäljning, så att säljaren kan göra välgrundade beslut om prissättning och känna sig säkrare i att fastigheten är fri från dolda fel som kan leda till framtida ansvar. Vissa väljer att utföra besiktningar periodiskt även när de bor i huset, för att se till att allt är i gott skick och för att undvika överraskningar vid en framtida försäljning.

Hur går en husbesiktning till?

En professionell husbesiktning börjar oftast med att besiktningsmannen gör en yttre gång runt fastigheten för att undersöka husets fasad, grund, tak och andra yttre strukturer. Därefter följer en noggrann undersökning av husets inre, inklusive krypgrund, vind, våtrum, kök, och de huvudsakliga vardagsutrymmena. Under besiktningen använder besiktningsmannen olika verktyg, såsom fuktvarnare och värmekamera, för att upptäcka brister som inte är synliga för blotta ögat. Resultatet av besiktningen sammanfattas i en detaljerad rapport som ger en översikt av eventuella problem samt rekommendationer för åtgärder.