Energideklaration för villor – Säkra ditt hem för framtiden

18 april 2024 Veronica Urena

editorial

Att tänka på energiförbrukningen i sitt hem är inte enbart en fråga om att sänka månadskostnaderna det handlar även om att bidra till en hållbar framtid. Energideklarationen är ett verktyg som ger villaägare en tydlig bild av deras fastighets energiprestanda, samt rekommendationer för att förbättra den. I denna artikel utforskar vi vikten av att ha en aktuell energideklaration för din villa, processen för att få den utförd och hur du kan agera på de rekommendationer som ges.

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen är ett lagkrav som ställer villkor på ägare av byggnader att regelbundet kontrollera och dokumentera deras energianvändning. Information om husets energistatus, inklusive dess värmesystem, isolering och energiförbrukning är delar av deklarationen. En energideklaration är giltig i tio år och måste uppdateras om stora ändringar genomförs i fastigheten.

Energideklarationen är avsedd att dels ge en överblick av husets energiprestanda för nuvarande och framtida ägare, dels skapa en grund för eventuella åtgärder för att minska energiförbrukningen. Resultatet av en energideklaration kan också påverka fastighetens värde och attraktivitet på marknaden.

energideklaration villa

Processen för att få en energideklaration utförd

Bokning av certifierad energideklarerare 

Det första steget för att få en energideklaration är att anlita en certifierad energideklarerare. En certifierad deklarerare har genomgått utbildningar och tester för att kunna utföra energideklarationer i enlighet med de lagar och regler som finns.

Besiktning och datainsamling

Energideklareraren kommer därefter att boka in ett besök för att inspektera bostaden. Under denna besiktning kommer de att samla in information som är nödvändig för att bedöma husets energistatus. De kommer bland annat att titta på byggår, isolering, fönster, värmesystem och andra installationer som påverkar husets energiförbrukning.

Rapportering och rekommendationer

Efter besiktningen sammanställer energideklareraren all data och beräknar byggnadens energiprestanda. Resultatet av dessa beräkningar presenteras i energideklarationen, som även inkluderar förslag på åtgärder som kan förbättra bostadens energieffektivitet. Dessa kan innefatta allt från enklare åtgärder som byte till energisnåla ljuskällor till större ingrepp som tilläggsisolering eller installation av förnybara energikällor.

Läs mer om energideklaration villa